ყავის აპარატები

ყავის აპარატები

მოკლე სათაური - GEO

ყავის აპარატები

მოკლე სათაური - GEO

Mistral 70

Sienna

Novara

Palma ph 87

Mistral 85

Palma B